Fra el til ammoniak: Besøg hos forskningscenter Foulum

by admin

I en fremtid uden fossile brændstoffer, bliver der brug for at benytte nogle nye brændsels-typer. En mulig kandidat til f.eks. skibstrafik er ammoniak. Produktionen af ammoniak er meget energi-krævende og kræver i dag store mængder naturgas.

  • Hvordan erstatter vi det fossile input med noget grønt?
  • Er det overhovedet muligt, og hvor effektivt kan det gøres?

Svarende findes i Foulum, hvor Christian Dannesboe vil vise rundt og præsentere resultater fra et forsøgsanlæg, der belyser disse problemstillinger.

Christian Dannesboe er Erhvervs PostDoc hos Haldor Topsoe og arbejder til dagligt ved Aarhus Universitets forskningscenter i Foulum.

Tid og sted

Vi kører fra campingpladsen senest kl. 13:10, så vi kan være på plads klar til start kl. 13:30.

Hvor:

https://goo.gl/maps/5rHPeZhVdJqXoBKJ9

Ovenstående link er der hvor vi skal ind. Adressen for hele anlægget er: Burrehøjvej 43, 8830 Tjele